Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesoriów strzeleckich Polska

Polityka Prywatności

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.brownells.pl jest Brownells Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ulicy Armii Krajowej 77 w (05-071) Sulejówku, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000735540, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 1. Administrator zbiera jedynie dane niezbędne do poprawnej i sprawnej realizacji zamówienia (umowy sprzedaży). Dane osobowe przekazywane są poprzez formularz w sklepie internetowym w trakcie składania zamówienia.
 2. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
 3. W przypadku zamówień na produkty objęte ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dodatkowo zbierane są dane:
  1. seria i numer dowodu osobistego, data wydania, nazwa urzędu
  2. seria i numer legitymacji posiadacza broni lub numer zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, datę wydania dokumentu oraz nazwę organu wydającego dokument.
 4. Powyższe dane mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora i jego pracowników, firmy kurierskie, instytucje płatnicze, dostawców usług IT, dostawców usług księgowych.
 5. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi, a w przypadku transakcji objętych ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przez okres wymagany dodatkowymi przepisami.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI PROGRAMU CSI WATCHDOG ELITE 

 1. Zbieranie danych ma na celu identyfikację osób i firm objętych ograniczeniami handlu. Celem jest, aby Brownells unikał sprzedaży produktów osobom lub firmom, z którymi Brownells nie może zawierać transakcji handlowych.
 2. Oparte na chmurze oprogramowanie Compliance Watch List Screening Software sprawdza dane osobowe związane ze wszystkimi zamówieniami złożonymi w sklepie i porównuje z listą osób lub firm, którym Brownells nie ma pozwolenia na sprzedaż towarów.
 3. Dane osobowe, które są przekazywane i przetwarzane to:
  1. imię, nazwisko,
  2. kraj, miasto, kod pocztowy, adres,
  3. data urodzenia,  
  4. nazwa firmy
 4. Dane osobowe, które nie pasują do list obserwowanych osób i firm, są usuwane.
 5. W przypadku znalezienia danych na listach dane będą przechowywane i przetwarzane ręcznie, a zamówienia mogą zostać anulowane.
 6. W sytuacji znalezienia danych na listach i powstaniu wątpliwości co do ich poprawnego powiązania z konkretną osobą lub firmą, Brownells Polska Sp. z o.o. może zażądać od klienta dodatkowych dokumentów umożliwiających ponowną, poprawną weryfikację w celu realizacji zamówienia.

 

IV. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE 

 1. W przypadku osób rejestrujących konto przed złożeniem zamówienia zbierane są jedynie dane które umożliwiają stworzenie profilu.
 2. Przetwarzane dane niezbędne do prowadzenia konta w sklepie internetowym Parabellum:
  1. adres e-mail
  2. Imię i Nazwisko
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie. Te dane to:
  1. adres
  2. numer telefonu
  3. firma
  4. NIP
 4. Powyższe dane mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora i jego pracowników, dostawców usług IT.
 5. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać w dowolnym czasie używając przycisku “Usuń konto”.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.
 7. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć dane z okienek i kliknąć przycisk “Zapisz zmiany”.
 8. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. Podanie adresu e-mail oraz Imienia i Nazwiska jest dobrowolne, jednak ich podanie stanowi warunek założenia i prowadzenia konta, bez których nie da się tego zrobić.
 10. Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KONTAKTU Z KLIENTEM 

 1. Dane zbierane są w trakcie kontaktu z klientem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub innych narzędzi komunikacji.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi Klientom zwracającym się z zapytaniem.
 3. Przetwarzane dane to:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 4. Powyższe dane mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora i jego pracowników, dostawców usług IT.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER 

 1. Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę najnowszych informacji o ofercie sklepu, promocjach, nowych dostawach, itp.
 3. Przetwarzane dane obejmują adres e-mail
 4. Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterze.
 5. Powyższe dane mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora i jego pracowników, dostawców usług IT.
 6. Jako usługę uzupełniającą Sklep Parabellum oferuje usługę “Powiadom mnie o dostępności”. Klient może podać swój adres e-mail jeżeli chce otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu w danym momencie niedostępnego. Powiadomienie o ponownej dostępności wysyłane jest tylko jeden raz.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

 1. Klient który podał dane w trakcie procesu składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu uzyskania dodatkowych korzyści w postaci nagród, rabatów, darmowych przesyłek, itp.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przez Brownells Polska, czyli spełnieniu przyrzeczenia dodatkowych korzyści zgodnie z aktualnym regulaminem opublikowanym na stronie Sklepu.
 3. Powyższe dane mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora i jego pracowników, firmy kurierskie, dostawców usług IT, dostawców usług księgowych..
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia programu lojalnościowego będzie odbywało się do czasu rezygnacji Klienta z uczestnictwa.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego.

 

VIII. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@brownells.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. PLIKI "COOKIES" 

 1. Sklep Brownells Polska używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.brownells.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 


Newsletter