Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesoriów strzeleckich Polska

SMITH & WESSON RECOIL SPRING


Recoil Spring

RECOIL Więcej...

Nr produktu: 940066820 940066820
FITS: 41, .22
RECOIL SPRING
SMITH & WESSON
12 12 1 PLN
940066820
Recoil Spring
Numer części: 066820000 RECOIL WIOSNĄ
12 PLN 23 12,00 zł *

W magazynie w USA
Specyfikacja: Make: Smith & Wesson Model: 41

Ograniczenia

  • Ograniczenia eksportu z USA Elementy te są kontrolowane przez rząd USA i dopuszczone do eksportu tylko do kraju docelowego przeznaczenia do wykorzystania przez ostatecznego odbiorcę lub użytkowników końcowych określonych w niniejszym dokumencie. Nie można ich odsprzedawać, przekazywać ani w inny sposób rozdysponowywać do żadnego innego kraju ani do żadnej innej osoby niż upoważniony odbiorca końcowy lub użytkownik końcowy, w oryginalnej postaci lub po włączeniu do innych przedmiotów, bez uprzedniego uzyskanie zgody od rządu USA lub w inny sposób zatwierdzony przez prawo i przepisy USA.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Cechy

Model: 41 Wytwórca: Smith & Wesson

Szczegóły pozycji

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 41, .22
RECOIL SPRING